fbpx

Hverdagen på hjemly

Naturkanon i børnehøjde

Vi bruger det meste af vores tid i skoven. Vi nyder at være aktive i naturen.

Smagen af jord, is på vandpytter og leg i hovedhøjt græs er nogle af de naturoplevelser vores børn møder. Her er plads til at LEGE, LÆRE og GRO.

Et børnehavebarn skal opleve at:

– Klatre i træer
– Lege i hovedhøjt græs
– Hoppe i vandpytter
– Blive våde
– Kravle op et sted, hvor de kan få hjælp til at komme ned
– Spise af naturen
– Svinge sig i et tov
– Høre lærken fløjte
– Trille ned af en bakke
– Bygge huler
– Smage på jord og sand
– Finde insekter
– Mudre sig til
– Blive beskidte
– Spise ude i snevejr
– Nyde regnvejret
– Fiske krabber
– Bygge dæmninger i åer
– Kælke
– Se en haletudse bliver til en frø

Et børnehavebarn skal lære:

– At bruge en dolk og en sav
– At kende nogle få navne på fugle, træer og insekter
– Hvor maden kommer fra
– Ikke at sparke til en myretue
– At kende dyrene omkring os
– Børn skal vide at elefanter ikke eksistere i den danske skov
– De skal lære at tænde bål, at holde det i live og at omgå ilden med respekt
– Fødekæde: Fra bær til fugl til ræv
– Årstidernes karakter
– At lave ting af naturens materialer
– Selv at klæde sig fornuftigt på
– At holde naturen ren

Et børnehavebarn skal føle:

– Nysgerrighed
– Tryghed ved naturen
– Småkravl i hånden
– At vores natur er en naturlig del af hverdagen
– Glæden ved at samle
– Hvordan det er at overskride sine egne grænser
– Flowoplevelser og fordybelse
– Sand, jord, mudder og vand
– Finde ro ved at ligge og kigge på himlen
– Sidde i et træ og fantasere
– De skal have været våde, stukket sig og blevet trætte

 

Et børnehavebarn skal møde:

– Skovens bund og havets lyde
– Skovens dufte
– Lugte af regn
– Liv og død i naturen
– Alle vejrtyper og konstatere at alt vejr er godt vejr
– Stranden, skoven, heden og engen
– Is på vandpytter

Grupperne

Børnene er inddelt i 3 grupper, og følges ad i samme børnegruppe i
hele deres børnehavetid.

Skildpadderne

Skildpadderne er vores indslusningsgruppe. Her lærer børnene, hvad det vil sige at gøre i børnehaven. De lærer hvor tingene er, og hvad det vil sige at være en del af et fællesskab, som giver en masse, men også kræver at man selv yder en indsats.

Superheltene

Superheltene er en aldersintegreret gruppe, så børnene her er 3-6 år og er klar på en masse fede lege sammen med de voksne i gruppen.

 

Krokodillerne

Krokodillerne er ligeledes en aldersintegreret gruppe med børn fra 3-6 år. Krokodillerne er også en gruppe, hvor vi leger, alt det vi kan.

 

Hjemlyhåndbogen

Når du starter i vores børnehave får du udleveret vores Hjemlyhåndbog, der indeholder flere informationer om børnehavelivet på Hjemly.

Åbningstider og ferie
Modtage- og hentetid
Hjemly-rygsæk
Påklædning
Ture ud af huset
Vanteleje
Kostpolitik
Forældreengagement