fbpx

Bestyrelsen bag Hjemly

Hjemly – Formål

Hjemlys formål er at drive en fri- og efterskole inden for de gældende love for friskoler og private grundskoler m.v. og lov om fri kostskoler. Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles overordnede formål er at drive skole og vil i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Hjemlys formål er endvidere at drive Skov- og Idrætsbørnehave efter de til enhver tid indgåede aftaler med Faaborg-Midtfyn Kommune for privatinstitution.

Bestyrelsens opbygning

Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 skal vælges af og blandt skolekredsens medlemmer, mens 2 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever i friskolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende og 2 medlemmer udpeges af forældre til børn i Hjemly Skov- & Idrætsbørnehave.