fbpx

Bestyrelsen bag Hjemly

Hjemly – Formål

Hjemlys formål er at drive en fri- og efterskole inden for de gældende love for friskoler og private grundskoler m.v. og lov om fri kostskoler. Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles overordnede formål er at drive skole og vil i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Hjemlys formål er endvidere at drive Skov- og Idrætsbørnehave efter de til enhver tid indgåede aftaler med Faaborg-Midtfyn Kommune for privatinstitution.

Bestyrelsens opbygning

Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 skal vælges af og blandt skolekredsens medlemmer, mens 2 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever i friskolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende og 2 medlemmer udpeges af forældre til børn i Hjemly Skov- & Idrætsbørnehave.

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

Peter Storkholm

Bestyrelsesformand

Ludvigsmindevej 8
5600 Fåborg
Tlf. 2935 7181
st@svendborg-gym.dk

Ida Christensen

Bestyrelsesmedlem

Kildetoften 24
5600 Faaborg
Tlf. 3025 6665
Ida@ja9da.dk

Ditte Midtgaard-Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Haagerupvej 54
5600 Faaborg
Tlf. 21655152
midtgaardditte@gmail.com

Rene Gunvig

Næstformand

Nakkedamsvej 5
4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 4042 2650
rg@toyota.dk

Thomas Gjesing

Bestyrelsesmedlem

Ruevejen 10
5750 Ringe
Tlf. 7175 0313
tfgtoften@hotmail.com

Betina S. Morsing

Bestyrrelsesmedlem

Sallinge Ågade 13
5750 Ringe
Tlf. 21650034
betina@sallinge.dk

Jörg Leitner

Bestyrrelsesmedlem

Gravebanke 3
5683 Haarby
Tlf. 5380 7511
standby1@hotmail.com

Klaus Ellegaard

Bestyrrelsesmedlem

Højrupvej 14
5750 Ringe
Mobil tlf. 2556 0860
kellegaard@hotmail.com

Emil Blond Frank

Bestyrrelsesmedlem

Snarupvejen 14
Espe
5750 Ringe
arthur190413@hotmail.com

Deltagere

Børnehave- og SFO-leder: Jens Erik Laulund Skotte

Skoledirektør: Brian Bastiansen

Idrætsleder: Per Rasmussen

 Pædagogisk leder: Maria Have

Friskoleleder: Anne Tingager

Forretningsfører: Stine Eden

Lærerrepræsentant for efterskolen: Majbritt Jensen

Lærerrepræsentant for friskolen: Tine de Mylius

Suppleant (forældrekreds): Berit Juhler Gredahl

Suppleant (skolekreds): Anders Pedersen