fbpx

Pris

Hvad koster det?

Det koster kr. 2.430 kr./mdr. i 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

I Hjemly Skov- & Idrætsbørnehave har vi en handskeordning, som koster 150 kr., og så har man handsker hele vinteren.

 

Tilskud

Familier i Hjemly modtager fripladstilskud og søskenderabat på lige fod med familier i en kommunal institution.

Hvis I bor i en anden kommune, kan dit barn også gå på Hjemly.

30 timers dagtilbud

Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i – dette gælder også Hjemly Skov- & Idrætsbørnehave. 30 timers dagtilbud er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov

Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden indtil start i Forårs-SFO (Skolespirer), men kun så længe, du som forælder har fravær under barsels- eller forældreorlov.

Dagtilbuddet gælder på hverdage fra 8 – 14.

Proceduren for ansøgning, samt pris og krav kan du læse mere om på FMK’s hjemmeside.