fbpx

Vores pædagogik

Vores værdisæt:

Ligeværdighed og respekt
Fællesskab og hensyn til den enkelte går hånd i hånd
Trivsel og livsglæde

Kerneopgaver

Sammen med bestyrelsen har vi udarbejdet vores kerneopgaver:

 • Hjemly Skov- & Idrætsbørnehaves kerneopgave er at skabe en meningsfuld hverdag for barnet gennem miljøer, hvor barnet i frihed og tryghed trives og udvikler sig i tillid til fællesskabet.
 • Vi har en særlig Hjemly Ånd, som viser sig ved særlig omsorg for hinanden og et frit børnehaveliv i trygge rammer.
 • I hverdagen giver vi barnet særlige oplevelser gennem idræt og ved at inddrage skoven som en integreret del af den måde vi pædagogisk skaber udviklingsmuligeder for hver enkelt unikke individ.

Udelivet vægtes meget højt. Ca. 3/4 af vores åbningstid er udenfor – afhængig af årstiden – og vi er ude i AL slags vejr!

Vi har vores egen legeplads, vi har vores egen skov og vi bruger nærmiljøet til kortere eller længere gåture.

Vi har også mulighed for at bruge Hjemlys busser, og tage på oplevelser ”ud af huset”.

Bevægelse og idræt i skoven er også et fokus.

I vinterhalvåret bruges hallerne jævnligt.

De 6 læringstemaer

 

Sociale kompetencer

Formål

 • At give børnene en oplevelse af, at det at være en del af et fællesskab er meningsfuldt og betydningsfyldt.

Mål

 • Vi vil skabe gode betingelser for at børnene kan knytte venskaber på tværs af grupper og alder.
 • Vi vil lære børnene at anerkende konflikter.
 • Vi vil lære børnene at håndtere konflikter.
Naturen og naturfænomener

Formål

 • At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

Mål

 • Vi vil sikre at børnene får kendskab og oplever årstidernes gang.
 • Vi skal som voksne være aktive naturformidlere, ved at følge.
Sprog

Formål

 • Ved at styrke børnenes sproglige kompetencer giver vi dem mulighed for bedre at kunne forstå og begribe verden omkring sig.
 • At lære børnene hvilke muligheder sproget giver i kommunikationen med andre.

Mål

 • Vi vil gennem daglig kommunikation med børnene udvikle og udfordre deres sproglige kompetence, således at de får erfaringer med at lege med sprogets muligheder og udtryksformer.
 • Vi vil sikre at børnene får sproglige udviklingsmuligheder ved at tilrettelægge aktiviteter, der udfordrer deres sproglige kunnen.
Personlige kompetencer

Formål

 • At give børnene muligheder for at danne sig erfaringer som individ gennem samspil med gruppen for igen at danne nye erfaringer.

Mål

 • Vi vil give børnene en forståelse af sig selv som individ ved at de bliver set, hørt og anerkendt i fællesskabet, og at de kan gøre en forskel.
Kulturelle udtryksformer og værdier

Formål

 • At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

Mål

 • Vi vil sikre at børnene stifter bekendtskab med forskellige udtryksformer, med udgangspunkt i husets traditioner.
 • Vi skal som voksne være aktive kulturformidlere.
Krop og bevægelse

Formål

 • At børnene oplever glæde ved og forståelse for deres egen krop, og oplever glæden ved at være i bevægelse.
 • At skabe rammer for et motorisk udviklende miljø.

Mål

 • Vi vil sikre, at børnene bliver motorisk udfordret både inde og ude i varierende fysiske rammer.

Læreplan

Tryk her for at læse vores nye læreplan for børnehaven.

Vi er i gang med at udarbejde en ny pædagogiske lærerplan, som danner rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Tryk her for at læse vores gamle læreplan for børnehaven fra 2016-2018.

Tryk her for at læse vores evaluering af vores læreplaner.

Tilsynsnotat

Tryk her for at læse vores tilsynsnotat 2022 for børnehaven.

Tryk her for at læse vores tilsynsnotat 2016-17 for børnehaven.

Tryk her for at læse vores tilsynsnotat med opfølgning for børnehaven.

Persondatapolitik

Tryk her for at læse Hjemlys persondatapolitik.