Dagligdagen

Hjem Dagligdagen
Børnene er inddelt i 3 grupper, og børnene bliver i samme børnegruppe i hele sin børnehavetid, hvor de har en mandelig og kvindelig pædagog tilknyttet i hver af grupperne. Der er i alt 7 ansatte til 40 børn, hvilket er en normering vi er glade for.

Da børnehaven ligger sammen med Hjemly Friskole samt Hjemly Idrætsefterskole, har vi mulighed for, at låne faciliteter såsom haller og bus. Derudover laver vi engang imellem fælles arrangementer med Friskolen.

 

Naturkanon i børnehøjde

Vi bruger meget af vores tid i skoven, hvor der er rig mulighed for, at være aktiv og nyde friluftslivet, men hvad er natur, når man er fire år og går i bønehave?
Resultatet er en alternativ naturkanon.

Smagen af jord, is på vandpytter og leg i hovedhøjt græs er blandt de oplevelser i naturen, der er uundværlige for børnehavebørn.

Det, som naturen kan byde på, er uundværligt for børn, simpelthen fordi naturen ikke kan iscenesættes.
Naturen er uforudsigelig, legepladsen er derimod det samme.

Konflikter blandt børn blive færre under åben himmel, og børn, der er stemplet som vilde, bliver pludselig dem, de andre ser op til.
“Børn afprøver grænser i naturen. Og de børn der har et lavt selvværd og hele tiden får skæld ud, har stor glæde af at komme ud. Lige pludselig er de heltene, der tør nogle ting.”

Herunder er 52 punkter, som pædagoger fra skovbørnehaver har oplistet. Nogle af dem er måske grænseoverskridende og provokerende, fordi de udfordrer idéen om, at børn ikke må lave ting, der potentielt kan være farlige.
“At snitte med en kniv og lave bål bryder med opfattelsen af, at børn skal pakkes ind i vat.”

Men det har mange kvaliteter, når børn har prøvet deres egne grænser af. De får eksempel en bedre start i skolen, simpelthen fordi de kender sig selv rigtig godt.

Et børnehavebarn skal opleve at
– Klatre i træer
– Lege i hovedhøjt græs
– Hoppe i vandpytter
– Falde i vandet
– Gå på bare tæer i sne
– Kravle op et sted, hvor de ikke kan komme ned
– En haletudse bliver til en frø
– Spise af naturen
– Svinge sig i et tov
– Høre lærken fløjte
– Trille ned af en bakke
– Bygge huler
– Smage på jord og sand
– Mudre sig til og blive spulet med vandslage, inden de kan komme ind
– Spise ude i snevejr
– Bade i regnvejr
– Fiske krabber
– Bygge dæmninger i åer
– Flyve med drager og kælke

Et børnehavebarn skal møde
– Skovens bund og havets lyde
– Skovens dufte
– Lugte af regn
– Liv og død
– Utrolige historier fra naturen
– Alle vejrtyper og konstatere at alt vejr er godt vejr
– Stranden, skoven, heden og engen
– Is på vandpytter
– Følelsen af at holde en fisk

Et børnehavebarn skal lære
– At bruge en dolk og en sav
– At kende nogle få navne på fugle, træer og insekter
– Hvor maden kommer fra
– Ikke at sparke til en myretue
– At kende dyrene omkring os
– Børn skal vide at elefanter ikke eksistere i den danske skov
– De skal lære at tænde bål, at holde det i live og at omgå ilden med respekt
– Fødekæde: Fra bær til fugl til ræv
– Årstidernes karakter
– At lave ting af naturens materialer
– Selv at klæde sig fornuftigt på
– At holde naturen ren

Et børnehavebarn skal føle
– Nysgerrighed
– Tryghed ved naturen
– Småkravl i hånden
– At vores natur er en naturlig del af hverdagen
– Glæden ved at samle
– Hvordan det er at overskride sine egne grænser
– Flowoplevelser og fordybelse
– Sand, jord, mudder og vand
– Finde ro ved at ligge og kigge på himlen
– Sidde i et træ og fantasere
– De skal have været våde, stukket sig og blevet trætte

Forskningsresultater omkring skovbørnehave viser
– Positive resultater for udebørnene, når det gælder motorik, sygefravær og opmærksomhed
– At udegruppens børn generelt er bedre i alle øvelserne. Især balanceevne, muskelstyrke i benen samt evnen til at koordinere arme og ben
– At en daglig færden i naturen har betydning for udvikling af børnenes bevægelsesmønstre, styrke og motoriske færdigheder

Hjemly busserne

Busserne er primært tilkoblet skolen og efterskolen. Når de ikke bruger busserne, har vi rig mulighed for, at bruge dem til at holde hjemmefødselsdag og “tage ud i det blå”. Vi mener at børn vokser mere ved at opleve flere ting.

Børnehuset

Børnehuset huser udover børnehaven også Friskolens SFO, Paraplyen. Rummene er funktionsopdelt med garderober til alle grupper. Vi har følgende rum:

  • Et lille puderum
  • Et større disponibelt rum, der giver mulighed for mange forskellige aktiviteter
  • Et børnehaverum med forskelligt legetøj og bibliotek
  • Et tegnerum med mulighed for forskellige kreative aktiviteter
  • Et gangareal med sofa, bord, bøger og lidt konstruktionslegetøj

Skolen

Det er valgfrit at forsætte på Hjemly Friskole efter endt børnehavetid og langt de fleste vælger det. Det er en stor fordel, at børnene allerede kender skolen og området inden de begynder i skole. På den måde er det ikke alt, der er nyt. Vi har også vores egen SFO på Hjemly, hvor både større og mindre børn afleveres og hentes samme sted. Her har vi en fast morgenåbner, hvilket giver tryghed for alle.

Spørgsmål?

Da vi modtager har en masse spørgsmål, der går igen har vi lavet Hjemly Håndbogensom primært er henvendt til nye forældre. Hvis I ikke kan finde svar på jeres spørgsmål, er I mere end velkommen til at kontakte Ulla.